Van Scherpenzeel BV

naam bedrijf:

Van Scherpenzeel BV

postbus:

4011

postcode:

3502 HA

plaats:

Utrecht

bezoekadres:

Proostwetering 30

postcode:

3543 AG

plaats:

Utrecht

telefoon:

030 - 8906706

mailadres:

kcc@vanscherpenzeel.com

website:

www.vanscherpenzeel.com

activiteiten:

Van Scherpenzeel is een kennisbedrijf dat de regie voert over uiteenlopende grondstofketens. Het bedrijf analyseert de afvalstromen en adviseert in de juiste aanpak. Van Scherpenzeel organiseert en voert uit, zodat zoveel mogelijk waarde uit de reststromen wordt gehaald. Vertrouwelijke vernietiging gebeurt in huis en discreet. Door de fusie met Kunststof Hergebruik en de overnames van Remepa, Eurobottle Flestic, Mewa Kunststof Recycling en Wildenberg Recycling is de regierol van de Van Scherpenzeel Groep over grondstofstromen aanzienlijk verstevigd.


De Groep heeft ruim 150 medewerkers in dienst, waaronder een team van grondstoffenexperts. Van Scherpenzeel noteerde over 2014 een omzet van € 50 miljoen.

actief in:

Utrecht, Amsterdam, Dronten, Den Haag, Schijndel.