Twence B.V.

naam bedrijf:

Twence B.V.

postbus:

870

postcode:

7550 AW

plaats:

Hengelo

bezoekadres:

Boldershoekweg 51

postcode:

7554 RT

plaats:

Hengelo

telefoon:

074 - 2404444

mailadres:

info@twence.nl

website:

www.twence.nl

activiteiten:

Twence is een afvalverwerkingsbedrijf dat energie produceert. We verwerken al het huishoudelijke afval en veel van het bedrijfsafval uit de regio Twente en daarbuiten. Met onze moderne installaties zorgen we voor een duurzame en betaalbare verwerking van het afval tot nuttige producten, bouwstoffen en de opwekking van elektriciteit en warmte. Vooral de opwekking van elektriciteit en de levering van warmte neemt steeds meer toe. In 2009 zijn we in staat om in de elektriciteitsbehoefte te voorzien van 60% van de Twentse huishoudens en om een hoeveelheid warmte te produceren waarvoor anders 23 miljoen m3 aardgas nodig zou zijn. Twence, een bron van energie.

actief in:

Oost Nederland inclusief Euregio gebied.