Rock Solid

naam bedrijf:

Rock Solid BV

postbus:

postcode:

plaats:

bezoekadres:

Keesomstraat 10g

postcode:

1821 BS

plaats:

Alkmaar

telefoon:

072 - 5409222

mailadres:

info@rocksolidbv.com

website:

www.rocksolidbv.com

activiteiten:

Rock Solid BV is gespecialiseerd in het bewerken en toepassen van minerale reststoffen. Zij maakt hierbij gebruik van de laatste stand der techniek en op basis van haar innovatieve ideeën streeft zij naar een zo hoogwaardig mogelijke toepassing.

De meest recente ontwikkelingen waarbij Rock Solid BV betrokken is zijn:

  • Voorbereiding en uitvoering civiele projecten met de toepassing van AEC-bodemas
  • Verhogen van non-ferro-opbrengsten bij AEC-bodemasopwerking
  • AEB-bodemas opwerken voor toepassing als vrij toepasbare bouwstof
  • Sluiten van de nutriëntenkringloop

actief in :

Benelux, Duitsland, Engeland.