P.C. van der Wiel B.V.

naam bedrijf:

P.C. van der Wiel B.V.

postbus:

78

postcode:

2180 AB

plaats:

Hillegom

bezoekadres:

Hillegommerdijk 448

postcode:

2144 KV

plaats:

Beinsdorp

telefoon:

0252 - 517406

mailadres:

marc@pcvdwiel.nl

website:

www.pcvdwiel.nl

activiteiten:

  • Diverse rioleringswerkzaamheden o.a. het reinigen van straatkolken, hoofdriolen, pompputten, gemalen, kelders en drainage.
  • Vervanging binnen- en buitenrioleringen.
  • Machinaal straatvegen gemeente en wegenbouw.
  • Onkruidbeheersing op verhardingen, zowel mechanische als met stoom en heet water.
  • Gladheidsbestrijding, winterdienst.

actief in:

Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht