Omrin

naam bedrijf:

Omrin
(Afvalsturing Friesland N.V. en Fryslân Miljeu N.V.)

postbus:

1622

postcode:

8901 BX

plaats:

Leeuwarden

bezoekadres:

Hidalgoweg 5

postcode:

8938 BA

plaats:

Leeuwarden

telefoon:

058 - 2336565

mailadres:

info@omrin.nl

website:

www.omrin.nl

activiteiten:

Omrin (Fries voor kringloop) is in Noord-Nederland op duurzame wijze actief in de gehele afvalketen met zowel de inzameling, scheiding en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, als ook met het reinigen en beheer van de openbare ruimte. Kringloopwinkels, milieustraten en een unieke scheidings- en bewerkingsinstallatie worden ingezet voor materiaal- en producthergebruik. Een vergistinginstallatie voor biogas en een moderne reststoffenenergiecentrale zorgen voor een efficiënte energieterugwinning uit afval.


Omrin is de handelsnaam voor Fryslân Miljeu NV (inzameling) en Afvalsturing Friesland NV (verwerking) en geeft werk aan 430 medewerkers. Friese gemeenten zijn aandeelhouder in de vennootschappen.

actief in:

Friesland, Drenthe, Groningen.