NV Slibverwerking Noord-Brabant

naam bedrijf:

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

postbus:

72

postcode:

4780 AD

plaats:

Moerdijk

bezoekadres:

Middenweg 38 (Havennummer M348)

postcode:

4782 PM

plaats:

Moerdijk

telefoon:

0168 - 382060

mailadres:

info@snb.nl

website:

www.snb.nl

activiteiten:

Het is de missie van SNB om een actieve rol als partner in de totale afvalwaterketen te vervullen door zuiveringsslib continu te verwerken tegen de laagste ketenkosten met minimale emissies naar het milieu en maximale terugwinning van energie en grondstoffen.


De kernactiviteit van SNB is de verwerking van (communaal) zuiveringsslib van haar aandeelhouders en overige klanten. Hierbij hanteert SNB het uitgangspunt om de (rest)stoffen die vrijkomen op een verantwoorde wijze te hergebruiken. SNB beheert en exploiteert hiertoe een verbrandingsinstallatie voor de verwerking van het slib op industrieterrein Moerdijk.

actief in:

Noord-Brabant en delen van Limburg, Overijssel en Zeeland.