NV Afvalzorg Holding

naam bedrijf:

N.V. Afvalzorg Holding

postbus:

2

postcode:

1566 ZG

plaats:

Assendelft

bezoekadres:

Nauerna 1

postcode:

1566 PB

plaats:

Assendelft

telefoon:

088 - 8010801

mailadres:

info@afvalzorg.nl

website:

www.afvalzorg.nl

activiteiten:

Afvalzorg richt zich op de eindverwerking en het bewerken en hergebruiken van afvalstoffen. Afvalzorg biedt bewerkingsmogelijkheden voor diverse stromen zoals grond, koolteerhoudend asfalt en baggerspecie. Bij alle activiteiten wordt gestreefd naar een duurzame oplossingsrichting en een optimaal milieuhygiënisch rendement tegen maatschappelijk aanvaarde kosten. Soorten afval: bedrijfsafval, koolteerhoudend asfalt, asbest, verontreinigde grond, verontreinigd grind, bagger.

actief in:

Randstad, Flevopolder, Zuid-Limburg.