HVC Groep

naam bedrijf:

HVC Groep

postbus:

9199

postcode:

1800 GD

plaats:

Alkmaar

bezoekadres:

Jadestraat 1

postcode:

1812 RD

plaats:

Alkmaar

telefoon:

072 - 5411311

mailadres:

info@hvcgroep.nl

website:

www.hvcgroep.nl

activiteiten:

HVC. Innovatief in duurzaam afvalbeheer en duurzame energie. HVC is het energienutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 5 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich - naast afvalinzameling en grondstoffenmanagement – sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Naast windenergie op land en zee, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. Ook adviseert HVC haar eigen aandeelhouders bij energievisies, klimaatuitvoeringsplannen en bij het oprichten van lokale duurzame energiebedrijven.

actief in:

Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.