Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

naam bedrijf:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

postbus:

250

postcode:

1700 AG

plaats:

Heerhugowaard

bezoekadres:

Randweg 17

postcode:

1948 NS

plaats:

Beverwijk

telefoon:

072 - 5828708

mailadres:

info@hhnk.nl

website:

www.hhnk.nl

activiteiten:

In de Slibdrooginstallatie wordt al het ontwaterde rioolwaterslib uit het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gedroogd. Dit drogen gebeurd in twee wervelbeddrogers met behulp van stoom. De benodigde warmte wordt geproduceerd door een warmtekrachtkoppelingstation dat elektriciteit en stoom produceert. Het eindproduct wordt afgezet in de cementindustrie en energiecentrales.

actief in:

Noord-Holland boven het IJ.