Groningen Seaports

naam bedrijf:

Groningen Seaports

postbus:

20004

postcode:

9930 PA

plaats:

Delfzijl

bezoekadres:

Handelskade Oost 1

postcode:

9934 AR

plaats:

Delfzijl

telefoon:

0596 - 640 400

mailadres:

info@groningen-seaports.com

website:

www.groningen-seaports.com

activiteiten:

Als commerciële exploitant en beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven werkt Groningen Seaports aan nieuwe huisvesting. Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten - en dus de werkgelegenheid - in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren.

 

Groningen Seaports zet in op de ontwikkeling van een efficiënt en innovatief recyclingcluster voor de regio. Hergebruik - nuttige toepassing - en verwerking van alles wat bij de productie in een fabriek vrijkomt of in de maatschappij overbodig is, wordt in het cluster opgewerkt tot grondstoffen, energie en nieuwe producten. De chemiesector speelt daarbij eveneens een grote rol, want in een circulaire hotspot zijn recycling en chemie steeds meer met elkaar verweven.

actief in:

Haven van Delfzijl en Eemshaven.