GMB Rioleringstechnieken B.V.

naam bedrijf:

GMB Rioleringstechnieken B.V.

postbus:

2

postcode:

4043 ZG

plaats:

Opheusden

bezoekadres:

Dalwagenseweg 51

postcode:

4043 MT

plaats:

Opheusden

telefoon:

088 - 8854000

mailadres:

info@gmb.eu

website:

www.gmb.eu

activiteiten:

GMB Rioleringstechnieken b.v. verricht onderhouds- en beheeractiviteiten binnen het rioleringssegment. Haar activiteiten bestaan o.a. uit: het reinigen van (pers)riolen, gemalen, pompputten en kolken. Maar ook uit het inspecteren van riolen en leidingen, het uitvoeren van diverse rioolrenovatietechnieken en het verwerken van RKGV-zand. Verder is in het takenpakket opgenomen het vegen van verhardingen en bedrijfsterreinen. Gezien de expertise die binnen onze bedrijven aanwezig is, geven wij in toenemende mate advies t.a.v. uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

actief in:

Nederland.