GMB BioEnergie Zutphen B.V.

naam bedrijf:

GMB BioEnergie Zutphen B.V.
GMB BioEnergie Tiel B.V.

postbus:

2

postcode:

4043 ZG

plaats:

Opheusden

bezoekadres:

Dalwagenseweg 51

postcode:

4043 MT

plaats:

Opheusden

telefoon:

088 - 8854000

mailadres:

info@gmb.eu

website:

www.gmb.eu

activiteiten:

GMB heeft twee slibcomposteringsinstallaties in bedrijf, in Tiel en in Zutphen. Deze installaties reduceren jaarlijks zo’n 200.000 ton nat slib (ca. 75 % water) tot minder dan 40.000 ton compost. Het composteren is een milieuvriendelijk, biologisch proces. Het is een versnelde microbiologische afbraak van het organische deel van het slib. De warmte die daarbij vrijkomt zorgt voor de verdamping van een grote hoeveelheid water. Om dit proces te optimaliseren worden er aan het slib compost en houtsnippers toegevoegd. In het luchtige mengsel dat zo ontstaat, hebben de micro-organismen voldoende zuurstof om hun werk te doen. De compost werd in het verleden voornamelijk afgezet in de landbouw, momenteel wordt de compost voornamelijk meegestookt in elektriciteitscentrales. De elektriciteit die hierbij vrijkomt wordt beschouwd als duurzame energie.

actief in:

GMB heeft langlopende contracten met waterschappen uit Gelderland, Overijssel, Drenthe en Flevoland. Daarnaast wordt in geval van calamiteiten bij collega-verwerkers slib uit de overige provincies van Nederland geaccepteerd.