Feniks Recycling

naam bedrijf:

Feniks Recycling

postbus:

postcode:

plaats:

bezoekadres:

Gyroscoopweg 144

postcode:

1042 AZ

plaats:

Amsterdam

telefoon:

020-4804020

mailadres:

info@feniksrecycling.nl

website:

www.feniksrecycling.nl

activiteiten:

Feniks vervult een innoverende rol op het gebied van de opwerking en afzet van secundaire grondstoffen. Immers, dagelijks worden tonnen afval gestort en verbrand dat omgezet kan worden tot secundaire grondstoffen zoals AVI-bodemas. Dit product kan uitstekend dienst doen als ophoog- of funderingsmateriaal in de civiele bouw.

Feniks staat bekend als een zeer betrouwbare en tevens deskundige partner die veel investeert in onderzoek en ontwikkeling om oplossingen te kunnen bieden bij vragen of knelpunten in de markt.
Feniks ontwerpt en bouwt opwerkingsinstallaties, maar ook de exploitatie hiervan en alle logistieke problemen rondom materieel, opslag en administratie en certificatie kan Feniks haar opdrachtgevers uit handen nemen.

Feniks voert haar activiteiten uit op een economisch rendabele, maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste wijze. Haar activiteiten passen in de doelstelling van de overheid dat reststoffen optimaal hergebruikt moeten worden om het storten van afval te beperken en de belasting als gevolg van zand- en grindwinning te verminderen.

actief in:

Nederland, Verenigd Koninkrijk.