Bredox B.V.

naam bedrijf:

Bredox B.V.

postbus:

10032

postcode:

6000 GA

plaats:

Weert

bezoekadres:

Wetering 19

postcode:

6002 SM

plaats:

Weert

telefoon:

0495 - 457901

mailadres:

bredox@bredox.nl

website:

www.bredox.nl

activiteiten:

Verwerken chemische afvalstoffen

 • Zuren: verdunde en geconcentreerde beitsbaden/galvanobaden, zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur, fosforzuur, chroomzuur, fluorwaterstofzuur, overige
 • Logen [basen]: alkalische ontvettingen, natronloog, kaliumhydroxide, kalkmelk, alkalische beitsen
 • Spoelwaterstromen
 • Laboratorium afval: laboratorium chemicaliën, COD/CZV-afval, Kjeldahl-afval
 • Recycling vloeistoffen:
  • edelmetaalbaden [goud, zilver, platina, paladium]
  • zware metalen [koper, nikkel, tin]
  • waardevolle niet metaal componenten [o.a. zuren]
 • Calamiteit afvalstromen [ook spoelwaters]
 • Overtime chemicaliën
 • Reinigingsvloeistoffen
 • Laag calorische vloeistoffen: koelvloeistof, afvalwater, ammoniak, zepen en detergentia
 • Kwikhoudende waterstromen
 • Laag organisch belaste stromen
 • Slibverwerking

Recycling ionenwisselaarsharsen
Ionenwisselaars [door Bredox te leveren] worden op uw locatie beladen en bij Bredox gezuiverd [geregenereerd].

Mengen en opslag chemische producten

 • Vooral anorganische chemicaliën

Chemicaliën voor de [afval]-waterbehandeling

 • Decomplexeringschemicaliën, flokkulanten, slibverbeteraars

 

actief in:

Geheel Nederland en direct aan Limburg/Brabant grenzende delen van België en Duitsland.