Hergebruik organische reststromen als bodemverbeteraars

7 september 2017

Organische stof is van essentieel belang voor bodemvruchtbaarheid en kan ook een rol spelen bij koolstofopslag. Er bestaan echter vragen over de gewenste kwantiteit en kwaliteit van organische stofaanvoer.

Het Nutrient Platform organiseert op 7 september een workshop waarin met experts en geïnteresseerden wordt ingegaan op de vraag: Hoe kunnen we de aanvoer van voldoende organische stof met een goede kwaliteit garanderen, met acceptabele risico’s en milieu-impacts?

De workshop vindt plaats in Doetinchem.

Meer informatie is te vinden in de bijlage.