VNG-festival: invoering Omgevingswet

15 november 2017

De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021. Tijdens het VNG-festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! worden vragen beantwoord over invoering van de nieuwe regelgeving.

Meer informatie op www.vngfestivalomgevingswet.nl