Veilig samenwerken in de keten

4 september 2017

Veilig samenwerken in de keten is een van de meest actuele onderwerpen in de veiligheidswereld. Veiligheid Voorop ontwikkelde hiervoor de handreiking heldere afspraken.

Op 4 september organiseren het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW en Veiligheid Voorop een webinar over dit thema. 

Meer informatie en aanmelding op veiligheidvoorop.nu