Seminar Circulair ondernemen in Centraal en Oost-Europa

29 juni 2017

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het platform Holland Circular Hotspot, FME/ENVAQUA en RVO een seminar voor bedrijven en kennisinstellingen over circulaire kansen in Polen, Roemenië en Bulgarije. 

Kansen voor innovatie

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, komt veel geld beschikbaar uit Europese fondsen en financieringsprogramma’s, bijvoorbeeld Horizon2020, LIFE en Structuurfondsen. Zo ontstaan kansen voor innovatie.

Ook ontstaat een markt voor circulaire producten en diensten in de groeimarkt Centraal en Oost-Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • afval en recycling
  • eco-design
  • circulaire principes in ruimtelijke inrichting
  • het sluiten van de watercyclus
  • terugwinnen van grondstoffen uit slib
  • circulaire steden

Tijdens het seminar worden kansen in beeld gebracht en bepaald welke vervolgactiviteiten relevant zijn om deze te verzilveren.

Meer informatie en aanmelden op www.rvo.nl