Algemeen Overleg Circulaire Economie

15 maart 2018

Op de agenda van dit AO onder meer: Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie, het Grondstoffenakkoord en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Meer informatie op www.tweedekamer.nl