Algemeen Overleg Circulaire Economie

6 september 2018

Op de agenda staan onder meer de kabinetsreactie op de Transitieagenda's en het derde Landelijk afvalbeheerplan.

Meer informatie op tweedekamer.nl