Op weg naar duurzaam stortbeheer

Voor bepaalde afvalstromen is en blijft storten de enige en beste oplossing. Dat betekent niet dat de storttechnologie stilstaat. De Vereniging Afvalbedrijven participeert met enkele van haar leden in de Stichting Duurzaam Storten. Deze stichting doet onderzoek naar de mogelijkheden van duurzaam stortbeheer. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat gestort afval binnen één generatie (30 jaar) in evenwicht kan zijn met de omgeving en geen risico voor mens en milieu vormt.

 

Pilotlocaties

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het IPO, de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland, de Stichting Duurzaam Storten, de Vereniging Afvalbedrijven en enkele van haar leden werken samen aan de introductie van duurzaam stortbeheer (iDS) in Nederland. Dit doen zij door op drie pilotstortplaatsen innovatief onderzoek te doen. Onderzocht wordt of er een manier is om de verontreinigingen binnen de stortplaats onschadelijk te maken. Hierdoor worden de risico's op verontreiniging van grond- en drinkwater voor ons en voor toekomstige generaties beperkt. Bij duurzaam stortbeheer worden water en lucht in de stort toegevoegd. Dit stimuleert biologische afbraakprocessen. Het onderzoek moet duidelijk maken of het mogelijk is om de verontreiniging in de stortplaats zodanig terug te brengen dat eeuwigdurende nazorg niet meer nodig is. Dit levert een enorme kostenbesparing op. Bovendien kan de ruimte beter worden gebruikt, bijvoorbeeld voor recreatiegebieden. Naast de drie pilotlocaties komen vijftien andere stortplaatsen op termijn in aanmerking voor duurzaam stortbeheer. Daarvoor is het nodig dat deze stortplaatsen niet direct definitief aan de bovenkant worden afgedicht. Ze worden voorzien van een tijdelijke afdeklaag. Ze liggen daardoor niet open en er is geen sprake van geuroverlast. De locaties waar onderzoek plaatsvindt, zijn allemaal voorzien van een goed functionerende onderafdichting waardoor geen risico op verontreiniging van grondwater bestaat. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt beoordeeld of de restemissies vanuit de stortplaats veilig genoeg zijn om geen vloeistofdichte afwerking aan te brengen en de nazorgactiviteiten te beperken.

Contactpersoon

Lennert Vermaat

e-mail

073-627 94 44