Storten

Duurzaam storten blijft cruciaal als achtervang.

Bert Krom - Afvalzorg
Voorzitter Afdeling Storten

Storten onmisbare schakel in de keten

Er blijft altijd een kleine stroom niet-herbruikbaar en niet-brandbaar afval over, waarvoor storten de enige en beste oplossing is. Storten gebeurt in Nederland op een veilige, duurzame en verantwoorde wijze. Stortplaatsexploitanten vervullen een belangrijke functie als achtervang. Storten is een onmisbare schakel in de afvalketen.

In de Afdeling Storten van de Vereniging Afvalbedrijven zijn bedrijven verenigd die zich sterk maken voor het voortbestaan van een gezonde stortsector die zijn achtervangfunctie kan waarmaken. De leden steunen het onderzoek naar duurzaam stortbeheer.

Contactpersoon

Lennert Vermaat

e-mail

073-627 94 44