Op weg naar 2020

De Afdeling Rioleringsbeheer heeft in de brochure Op weg naar 2020 haar visie voor de komende periode vastgelegd. De bedrijven willen adequaat inspelen op de geplande bezuinigingen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Naar verwachting wordt in 2020 tien procent minder uitgegeven aan stedelijk waterbeheer. Het snijden in de uitgaven is afgesproken in het Bestuursakkoord Water, dat mei 2011 is ondertekend door de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Ondanks de bezuiniging stelt het akkoord dat de kwaliteit behouden moet blijven.

Kostenbesparing zonder kwaliteitsverlies

Maken klanten gebruik van de diensten van een lid van de Vereniging Afvalbedrijven, dan is een besparing mogelijk zonder concessies te doen aan kwaliteit, milieubescherming en veiligheid. Enerzijds ligt de kwaliteitslat van de leden hoog, onder meer door strenge certificering, anderzijds krijgt de opleiding van werknemers de komende periode een impuls. Een kostenbesparing is mogelijk door gemeenten te ontzorgen. Naast de operationele werkzaamheden - de inspectie en de reiniging - geïntegreerd uit te voeren, kunnen de bedrijven ook een beleidsadviserende rol vervullen.

Visiedocument 'Op weg naar 2020'

Het visiedocument Op weg naar 2020 is opgesteld voor gemeenten, stichting RIONED, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen. De Vereniging Afvalbedrijven zet de dialoog met deze organisaties voort. Vanzelfsprekend staat de organisatie open voor overleg met andere belanghebbenden. Overige voor de rioleringssector bepalende externe organisaties zijn kwaliteitszorgbedrijf KIWA, het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW en het nationale normalisatie-instituut NEN.

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44