Kwaliteit en veiligheid

De rioolinspectiebedrijven aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven spannen zich in om de sector en het rioleringsbeheer naar een hoger plan te tillen. Met nieuwe Beoordelingsrichtlijnen, de Arbocatalogus Afvalbranche, het Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer, de basisopleiding tot inspecteur en nieuwe NEN-normen maakt de branche een forse kwaliteitsslag.

Beoordelingsrichtlijnen

Alle leden zijn gecertificeerd voor de Beoordelingsrichtlijnen (BRL) voor rioolreiniging en -inspectie (BRL 10014 en BRL 10015). Deze richtlijnen borgen voor opdrachtgevers in het rioleringsbeheer de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en milieubelangen. De toepassing van de BRL wordt meerdere keren per jaar geaudit door KIWA, een onafhankelijk certificeerbedrijf. Indien een bedrijf de BRL of de certificatie-eisen niet naleeft, komt het certificaat te vervallen. De Vereniging Afvalbedrijven vindt het belangrijk dat opdrachtgevers bestekseisen opnemen die voorschrijven dat inschrijvende bedrijven beschikken over deze certificaten. Veel gemeenten doen dit al.

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44