Activiteiten

Rioolinspectiebedrijven aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven kunnen voor gemeenten en bedrijven de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Aanleggen, onderhouden, inspecteren en vervangen van rioleringssystemen en bestratingen.
  • Snel en eenvoudig opsporen van lekkage en stankoorzaken in rioolstelsels en/of leidingsystemen.
  • Inspecteren van rioleringen en/of leidingen met behulp van een op afstand bestuurbare camerawagens.
  • Reinigen van (hoofd-)riolen met een hogedrukwagen of een zuigwagen. Combinaties hiervan zijn ook actief. Direct na het reinigen van het riool kan een camera-inspectie uitgevoerd worden.
  • Kolkenzuigen: leegmaken en reinigen van straatkolken, trottoirkolken en goten. Door deze werkzaamheden periodiek uit te voeren, kunnen eventuele gebreken in een vroeg stadium gelokaliseerd en verholpen worden.
  • Inzamelen, transporteren, opslaan, overslaan en bewerken van riool- en kolkafval.
  • Veegwerkzaamheden in openbare ruimten (straten, pleinen) en op bedrijfsterreinen.
  • Inventariseren en digitaliseren van leidinggegevens.
  • Advisering en ondersteuning bij het gemeentelijke rioleringsbeleid.

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44