Rioleringsbeheer

Wij maken een besparing mogelijk zonder concessies te doen aan kwaliteit, milieubescherming en veiligheid.

John Witkamp - vandervalk+degroot
Voorzitter Afdeling Rioleringsbeheer

Focus op veiligheid, kwaliteit en milieubescherming

Onder de grond ligt in Nederland een wijdvertakt en fijnmazig rioleringsstelsel. Vierentwintig uur per dag stroomt er afval- en regenwater door riolen en kolken. Zwaardere delen zoals zand, slib en organisch materiaal zakken naar de bodem. Om opslibbing tegen te gaan, hebben riolen en kolken onderhoud nodig.

Rioolreinigingsbedrijven houden onze riolen en kolken schoon. Het slib dat vrijkomt, reinigen ze met speciale grondreinigingstechnieken. Het zand winnen ze terug, zodat het nuttig kan worden toegepast als bodem of als grondstof voor bouwstoffen. Rioolinspectiebedrijven zorgen ervoor dat eventuele schades aan het rioolstelsel tijdig worden gesignaleerd en leveren eventueel een bijdrage aan het verhelpen ervan.

In de Afdeling Rioleringsbeheer van de Vereniging Afvalbedrijven zijn bedrijven verenigd die zich bezighouden met het reinigen, inspecteren en onderhouden van openbare riolen, kolken en gemalen. Zij zijn tevens actief met veegwerkzaamheden en slibverwerking. Service, kwaliteit, veiligheid en milieubescherming staan voor de bedrijven hoog in het vaandel.

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44