Recycling en Inzameling

Recycling is het antwoord op de grondstoffenschaarste.

Michaël van Hulst - Renewi
Voorzitter Afdeling Recycling en Inzameling

Hoogwaardige recycling voor de productie van grondstoffen

In Nederland recyclen we bijna tachtig procent van al ons afval. Het gaat om een grote diversiteit aan stromen, denk aan bouw- en sloopafval, papier, glas, metaal, kunststof, gft-afval, afgewerkte olie, accu’s en oplosmiddelen. Veel van de producten om ons heen zijn gemaakt van gerecycled materiaal. De afvalsector zet alles op alles om de recyclingpercentages te verhogen en een circulaire economie te realiseren. In een circulaire economie blijven stoffen zolang als mogelijk in de kringloop. Nieuwe technologieën, slimmer ontwerpen, meer samenwerking in de keten en tussen afvalsector en producenten en meer recycling maken dit mogelijk.

In de Afdeling Recycling en Inzameling van de Vereniging Afvalbedrijven zijn bedrijven actief die zich bezighouden met inzamelen, transporteren, sorteren, bewerken en recyclen van afvalstoffen. De bedrijven adviseren over het voorkomen van het ontstaan van afval, investeren in duurzaam inzamelen en in innovatieve, duurzame recycletechnieken, om met de productie van secundaire grondstoffen mee te werken aan de strijd tegen de grondstoffenschaarste.

Contactpersoon

Lennert Vermaat

e-mail

073-627 94 44