Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen

Gevaarlijk afval is grondstof voor nieuwe producten, zoals accu’s, batterijen, bouwmaterialen en basisoliën.

Jan Goedhart - Renewi
Voorzitter Afdeling Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen

Gevaarlijke en oliehoudende afvalstoffen vragen speciale aandacht

Bij de verwerking van gevaarlijk afval staan recycling en energieproductie centraal. Er bestaan vele soorten gevaarlijk afval: van afgewerkte olie tot verfafval, van zoutzuur tot accu’s. Talloze stromen vinden, na reiniging en bewerking, hun weg terug in de keten. Van afgewerkte olie maken bedrijven smeerolie, verontreinigde grond wordt na reiniging nuttig toegepast, olie-/water-/slibmengsels worden van elkaar gescheiden in drie schone fracties, en oude batterijen zijn grondstof voor nieuwe batterijen.

In de Afdeling Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen van de Vereniging Afvalbedrijven zitten bedrijven die actief zijn met het inzamelen, recyclen en verwerken van gevaarlijke en oliehoudende afvalstoffen. De afdeling richt zich op beleid, wetgeving, vergunningverlening en handhaving. De aandacht gaat uit naar de gehele keten van activiteiten: inzamelen, transport, opslag, recycling en verwerking. Belangrijke thema’s zijn onder meer de ADR-wetgeving voor transport van gevaarlijke stoffen, de Europese en nationale verwerkingsstandaarden voor het afval en consistentie in beleid, vergunningverlening en handhaving.

Contactpersoon

Jennifer Koster-Bos

e-mail

073-627 94 44