Hogere energie-efficiëntie

De afvalbranche investeert in een hogere energie-efficiënte. Uit een ton afval weet de sector steeds meer energie op te wekken. Moderne centrales bereiken een elektrisch rendement van boven de dertig procent. Voor alle installaties geldt dat de laatste jaren hard is gewerkt om het energetisch rendement te verbeteren. De energie-efficiënte is flink verhoogd, onder meer door het verbeteren van interne processen, het aanleggen van warmteterugwinning, het sluiten van lijnen met een laag energierendement en het afzetten van de restwarmte. De afvalenergiecentrales werken aan verbetertrajecten, gericht op onder andere het slim koppelen van energiestromen.

Europese R1-status

Als kroon op de modernisering hebben alle Nederlandse afvalenergiecentrales eind 2011 de Europese R1-status gekregen, de status van nuttige toepassing. Technologisch gezien behoren de Nederlandse centrales tot de meest vooruitstrevende in Europa. Alleen de beste Europese installaties met hoge milieu- en energieprestaties komen voor de R1-status in aanmerking.

Kennisnetwerk

Om de energie-efficiëntie te verhogen, werkt de Vereniging Afvalbedrijven structureel samen met kennisinstellingen. Zo leveren haar leden een bijdrage aan de leerstoel Energietechnologie aan de Universiteit Twente. Professor Gerrit Brem en zijn promovendi onderwerpen de processen binnen afvalenergiecentrales aan fundamenteel onderzoek.

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44