St(r)oomfabrieken

Nederlandse afvalenergiecentrales behoren tot de modernste en meest energie-efficiënte st(r)oomfabrieken ter wereld. De afvalenergiecentrales, slibverbrandingsinstallaties en biomassa-energiecentrales produceren bijna 5.000 GWh elektriciteit. Dat is voldoende om ruim 1,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Naast stroom leveren ze 14 PJ stoom en warmte aan omliggende fabrieken en woonwijken. Dit komt overeen met het gebruik van ongeveer 400.000 huishoudens. Energie uit afval voorziet in een stijgende behoefte aan duurzame en CO2-neutrale energie.

Van stoom naar stroom

De energie komt vrij in de verbrandingsovens waar het 900 tot 1100 graden Celsius is. Door de oven lopen leidingen met water, dat door de hitte wordt omgezet in hogedrukstoom. Door die stoom door een turbine te leiden, wordt elektriciteit opgewekt. De afgelopen jaren is de productie van duurzame elektriciteit snel gestegen, onder meer door de bouw van nieuwe installaties met de modernste technologie en het verbeteren van de energie-efficiëntie van bestaande centrales. De installaties leveren 19 procent van de duurzame energieproductie in Nederland. Het aandeel duurzame energie van de totale energieconsumptie ligt in Nederland momenteel op bijna 6 procent. In 2020 wil de Nederlandse regering 14 procent duurzaam produceren, in 2023 gaat het om 16 procent.

Benutten van restwarmte

De stoom kan ook direct worden gebruikt door omliggende kassen, stadsverwarming of industrie. Afvalenergiecentrales weten hun afvalwarmte steeds beter te benutten. Levert een centrale naast duurzame elektriciteit ook duurzaam warmte, dan is het energetisch rendement veel groter.

Voorbeelden van warmtelevering:

  • Stadsverwarming van diverse gemeenten
  • Stoom voor bedrijven als Essent, AkzoNobel en Frisia Zout
  • Verwarming van het AZ-voetbalstadion
  • Verwarming van een kassencomplex

De komende jaren staan diverse warmteprojecten op stapel, waarmee de sector de warmteproductie flink verhoogt. Warmte benutten is uitermate kosteneffectief. Het prijskaartje per GJ ligt beduidend lager dan bij andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie en windenergie.

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44