Landelijke Compostdag 30 maart 2019

Op 30 maart 2019 vindt de jaarlijkse Landelijke Compostdag voor de dertiende keer plaats. Gedurende deze dag kunnen geïnteresseerden woonachtig in één van de deelnemende gemeenten gratis compost afhalen. Hiervoor zijn per gemeente verschillende locaties aangewezen, zoals gemeentewerven, milieustraten en composteerbedrijven.

Gratis compost als dank voor scheiden gft-afval

Met het gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft-afval gescheiden aan te leveren. De sector wil burgers stimuleren om dat op een zorgvuldige manier te blijven doen. Daarnaast willen zij op deze wijze mensen kennis laten maken met compost, een product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

De Vereniging Afvalbedrijven is initiatiefnemer van de jaarlijkse Compostdag. De leden van de Vereniging Afvalbedrijven zorgen in samenwerking met verschillende gemeenten voor een goed verloop van de dag.

Ook in uw gemeente?

Benieuwd of er in uw gemeente ook gratis compost wordt uitgedeeld op 30 maart 2019? Bezoek dan de website van uw gemeente of houd de huis-aan-huisbladen in de gaten.

De waarde van compost

Vijftigduizend vrachtwagens gevuld met groente-, fruit- en tuinafval: dat is de hoeveelheid gft-afval die jaarlijks in Nederland wordt ingezameld. Dit gft wordt door composteerbedrijven verwerkt tot compost. Deze wijze van afvalverwerking is niet alleen relatief goedkoop, maar ook goed voor het milieu. Maar wat kunnen we eigenlijk met de enorme hoeveelheid compost die die jaarlijks wordt opgeleverd?

Compost heeft uiteenlopende toepassingen. De meest bekende toepassing is het gebruik van compost in land- en tuinbouw, sier- en moestuinen en de verwerking in tuinaarde en potgrond. Het veelvuldig gebruik van compost is geen verwonderlijke keuze: compost is een natuurlijke bodemverbeteraar die bodemziekten tegengaat, de ontwikkeling van het wortelstelsel bevordert en een goede waterhuishouding stimuleert. Hierdoor hoeft er minder gesproeid te worden en is er minder (kunst)mest nodig. Dit betekent ook dat er minder veen hoeft te worden afgegraven en dat is weer goed voor het milieu!

Daarnaast levert composteren energie. Zo wordt uit het vergisten van gft-afval biogas gewonnen. De opgewekte elektriciteit kan aan het elektriciteitsnet worden geleverd. De warmte die vrijkomt gebruiken we ook, voor bijvoorbeeld het verwarmen van kantoorgebouwen en zwembaden. Hierdoor verlagen we de uitstoot van broeikasgassen.

Om deze mooie producten te kunnen maken, moet het gft wel van voldoende kwaliteit zijn. Dit maakt het extra belangrijk om gft goed te scheiden en ervoor te zorgen dat er geen materialen in zitten die er niet in thuishoren (zie: de factsheet ‘Wat is gft en wat mag wel en niet in de gft-bak’). Met de jaarlijkse compostdag bedanken we alle burgers voor hun bijdrage hieraan.

Contactpersoon

Jennifer Koster-Bos

e-mail

073-627 94 44