Keurcompost

De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) hebben de krachten gebundeld en hun afzonderlijke branchekeurmerken verenigd tot één keurmerk voor compost: Keurcompost. De kwalificaties voor Keurcompost zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) voor gft- en groencompost. Wie gecertificeerde Keurcompost aanschaft, is verzekerd dat het product voldoet aan de vastgelegde kwalificaties. Het productkeur waarborgt dat de compost voldoet aan de Meststoffenwet en aan relevante landbouwkundige eisen. Vanaf binnenkomst tot verkoop, van monstername tot externe controles: het hele proces is in de richtlijn vastgesteld. De vraag naar Keurcompost neemt toe, onder meer omdat akkerbouwers met een voedselveiligheidscertificaat enkel Keurcompost mogen gebruiken. Alle compost geproduceerd door de bij de Vereniging Afvalbedrijven aangesloten bedrijven is gecertificeerd. Op de website www.keurcompost.nl staan de Beoordelingsrichtlijn, een lijst van gecertificeerde bedrijven en een economische waardekaart waarmee de waarde van compost kan worden berekend.

Contactpersoon

Jennifer Koster-Bos

e-mail

073-627 94 44