Composteren

Nederland kent een stevige traditie in het verwerken van gft. Nagenoeg alle Nederlandse gemeenten zamelen gft in. De leden van de Vereniging Afvalbedrijven zetten het onder meer om in compost, die wordt gebruikt op akkers en bloemperken.

Proces

Composteren gebeurt in composteerhallen en -tunnels, waar het gft binnen een paar weken wordt omgezet in compost. Intensief beluchten bevordert het proces. Tijdens het composteren ontstaat warmte ofwel broei. In een paar dagen kan de temperatuur oplopen tot zo’n 70 graden Celsius. Daarna zakt de temperatuur en blijft het ongeveer 50 graden Celsius. De broei doodt de schadelijke onkruidzaden en ziektekiemen. Van de oorspronkelijke hoeveelheid gft blijft ongeveer 40 procent als compost over.

Bodemverbeteraar

Gft-compost is een goede bodemverbeteraar. Het verhoogt de bodemvruchtbaarheid en het organische stofgehalte van de bodem. Gft-compost brengt de bodem tot leven en stimuleert de groei van gewassen. Momenteel gaat het merendeel van gft-compost naar de landbouw. Gft-verwerkers ontwikkelen steeds meer specifieke producten met een toegevoegde waarde. Een hoogwaardig product is potgrond, waarin gft-compost zit als vervanger van veen. Gft-compost vindt in grote hoeveelheden zijn weg naar de potgrondindustrie.

Meerwaarde uit compost

De gft-sector zoekt voortdurend naar nieuwe, innovatieve afzetmogelijkheden. Een ander product is bijvoorbeeld boxcompost, een diervriendelijk strooisel voor koestallen. Compost als boxvulling vermindert de kans op dierziekten. Op aanvraag leveren de verwerkers compost op maat, bijvoorbeeld met een bepaalde structuur of zuurgraad. Gft-verwerkers kunnen ook ingrediënten toevoegen, zoals kalk, meststoffen en extra positieve bacteriën en schimmels, om schadelijke bacteriën te bestrijden. Dankzij deze biostimulatoren hoeven agrariërs minder of vaak helemaal geen bestrijdingsmiddelen te spuiten.

Larvenfabriek

Organisch materiaal zit boordevol waardevolle componenten, zoals eiwitten, suikers, zetmeel en aminozuren. Samen met kennispartners ontwikkelen gft-verwerkers innovatieve technieken om componenten uit het gft te halen. Afvalbedrijven experimenteren bijvoorbeeld met insectenkweek voor diervoer. Door het kweken van larven op gft kunnen de eiwitten worden benut. Na de insectenkweek kan het materiaal alsnog worden vergist en gecomposteerd.

Contactpersoon

Jennifer Koster-Bos

e-mail

073-627 94 44