Op weg naar de circulaire economie

Niet iedereen is zich er misschien van bewust, maar veel van de producten om ons heen bestaan uit hergebruikt materiaal. Producten die wij afdanken komen opnieuw in het productieproces. Alles wat wij afdanken heeft waarde omdat het een basis is voor nieuwe producten. Afvalbedrijven weten die waarde optimaal te benutten.

In Nederland komt jaarlijks ongeveer zestig miljard kilo afval vrij. Bij huishoudens, bij de industrie, bij de landbouw, bij de bouw. Momenteel recyclen we bijna tachtig procent daarvan. Wat overblijft, gebruiken we grotendeels als brandstof voor het opwekken van duurzame energie.

De afvalsector wil en kan recycling laten groeien. De sector weet als geen ander de circulaire economie tot stand te brengen. In een circulaire economie blijven materialen zo lang mogelijk in de kringloop. Afvalbedrijven dragen bij aan innovatie en ondersteunen producenten met (retour)logistiek en afvalinfrastructuur. Aan de voorkant van de keten leveren ze hoogwaardige, gerecyclede grondstoffen, adviseren ze gemeenten en bedrijven over het voorkomen van het ontstaan van afval en denken ze mee over productieprocessen om de kringloop te sluiten of grondstoffen en energie te besparen. Aan de achterkant zorgen ze voor een nieuw leven voor producten die aan het einde van hun gebruiksfase zijn geraakt.

Recycling heeft zijn praktische grenzen. Ook in een circulaire economie ontstaat restafval. Uit het resterende afval wekken de bedrijven zoveel mogelijk duurzame energie op. Het hele kleine beetje dat dan nog resteert, wordt op milieuhygiënische en steeds duurzamere wijze gestort.

Leden van de Vereniging Afvalbedrijven zijn milieudienstverleners, actief in de totale afvalketen: van preventie, inzamelen, transport, sorteren, bewerken, recyclen, verbranden met energieterugwinning tot storten. Ook bedrijven actief in rioleringsbeheer zijn lid. Op de volgende pagina’s worden de activiteiten van de bedrijven aan de hand van de structuur van de vereniging beschreven. Lees meer »